Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Ευχάριστα τα νέα για τους ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Μερικούς μήνες πριν, τα αποτελέσματα της μελέτη IMPROVE-IT, που απέδειξε ότι η μείωση της LDL χοληστερόλης από χαμηλά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τη χρήση εζετιμίμπης ως μονοθεραπεία ή και σε συνδυασμό με άλλες στατίνες, έχει ευεργετικά αποτελέσματα στη μείωση του Καρδιαγγειακού κινδύνου, ήρθε να επικυρώσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ – European Medicines Agency). 
Τα πιο "φρέσκα” νέα έρχονται ξανά από τον ΕΜΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της MSD, γνωστής και ως Merck & Co., Inc., Kenilowrth, NJ, USA, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, ο EMA ενέκρινε νέα ένδειξη για την εζετιμίμπη – όταν συγχορηγείται με στατίνη - και τους συνδυασμούς εξετιμίμπης – σιμβαστατίνης και εζετιμίμπης – ατορβαστατίνης για τη μείωση του κινδύνου Καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με Στεφανιαία Καρδιακή Νόσο και ιστορικό Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου. 
 "Οι νέες ενδείξεις της εζετιμίμπης καθώς και των συνδυασμών εζετιμίμπης - σιμβαστατίνης και εζετιμίμπης – ατορβαστατίνης καταδεικνύουν την αξία των συνεχιζόμενων προσπαθειών της MSD για την πρόοδο στην φροντίδα του καρδιαγγειακού συστήματος. Επειδή πολλοί ασθενείς με στεφανιαία νόσο (ΣΚΝ) συνεχίζουν να εμφανίζουν καρδιαγγειακά συμβάματα, ακόμα και όταν λαμβάνουν θεραπεία με στατίνες, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική ιατρική ανάγκη. Η IMPROVE-IT συνενώνει μία μακρά σειρά μελετών μεγάλης κλίμακας από την MSD σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα αποτελέσματα της IMPROVE-IT προσδιορίζουν τα οφέλη της εζετιμίμπης στη βελτίωση της έκβασης των καρδιαγγειακών νοσημάτων στους κατάλληλους ασθενείς", δήλωσε ο κ. Λάζαρος Πουγγίας , MD, PhD, Ιατρικός Διευθυντής MSD Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.
Πηγή: www.capital.gr/health

Δεν υπάρχουν σχόλια: