Οι ερευνητές ανέλυσαν τα αρχεία γεννήσεων 2,5 εκατομμύριων παιδιών, που γεννήθηκαν στη Σουηδία μεταξύ 1982 και 2007. Εκείνα, που γεννήθηκαν μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση -μια διαδικασία, στην οποία ένα ωάριο και το σπερματοζωάριο ενώνονται σε ένα εργαστήριο, πριν εμφυτευθεί το έμβρυο στη μήτρα της γυναίκας- είχαν 18 τοις εκατό μεγαλύτερο κίνδυνο νοητικής καθυστέρησης, σε σχέση με εκείνα, που προέρχονται από φυσιολογική σύλληψη.

Ωστόσο, ο απόλυτος κίνδυνος ήταν μικρότερος.
Τελικά μόνο το 1 τοις εκατό των παιδιών, που έχουν γεννηθεί ύστερα από εξωσωματική γονιμοποίηση, έχουν νοητική υστέρηση.

Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό;
Οι γιατροί μπορούν να κάνουν μόνο υποθέσεις. Μία από αυτές είναι ότι κατά την εισαγωγή του σπέρματος απευθείας στο ωάριο, οι γιατροί εισάγουν ουσίες, που διαφορετικά δεν θα ήταν παρούσες, όπως το μέσο καλλιέργειας στο πιάτο του εργαστηρίου.

Πηγή: mother.gr