Σε ισχύ από τον Ιούνιο τίθεται νόμος του 2011, βάσει του οποίου όλοι οι Έλληνες πολίτες θα θεωρούνται αναγκαστικοί δότες και όχι δωρητές οργάνων. Η σχετική επέμβαση αφαίρεσης θα γίνεται από Νοσοκομεία, και κλινικές και όχι από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των οικείων του θανόντος δότη.

Πηγή: www.athina984.gr