Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Οι εμπειρίες αλλάζουν τα γονίδια!

Ειδικοί από όλο τον κόσμο –βιολόγοι, γιατροί, κοινωνιολόγοι- συναντήθηκαν για να συζητήσουν πως η συμπεριφορά και οι εμπειρίες στη ζωή ενός ατόμου μπορούν να επηρεάσουν τα γονίδια.

Στο συνέδριο εξετάστηκε  ο τρόπος με τον οποίο η πολυεπιστημονική επιγενετική έρευνα, θα μπορούσε να βοηθήσει να δοθούν απαντήσεις σε ανησυχίες οι οποίες απασχολούν την κοινωνία, όπως για παράδειγμα: γιατί η φτώχια έχει συγκεκριμένες επιδράσεις στην ανάπτυξη ενός παιδιού και κυρίως στην υγεία του.

Η επιγενετική, είναι μια πρόσφατη επιστημονική εξέλιξη, που μελετά τις αναστρέψιμες κληρονομήσιμες αλλαγές στη λειτουργία των γονιδίων, οι οποίες εμφανίζονται χωρίς κάποια αλλαγή στην αλληλουχία του πυρηνικού DNA. Είναι η διαδικασία της επίδρασης στη δράση ενός γονίδιου χωρίς να αλλάζει το ίδιο το DNA του γονιδίου.

Ο καθηγητής John Hobcraft από το πανεπιστήμιο του Υορκ, δήλωσε πως, το ανθρώπινο γονιδίωμα περιλαμβάνει και DNA και χρωματίνη, που συνδέουν τα πάντα μεταξύ τους.

Η έρευνα με επιγενετική έδειξε ότι, αν και το DNA ενός ατόμου δε μεταβάλλεται, τα συνεχή «σημάδια» πάνω σε αυτό ή τις χρωματίνες, μεταβάλλουν το βαθμό παραγωγής των πρωτεϊνών, δηλαδή τις βασικές δομικές μονάδες της ζωής.

Αναδυόμενες έρευνες δείχνουν ότι, παράγοντες όπως η φτώχεια, η ανατροφή των παιδιών, το άγχος και η διατροφή, μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα γονίδια ενός ατόμου και αυτό μπορεί να καταγραφεί τόσο έντονα, ώστε ορισμένες από τις «αλλαγές» να περάσουν ακόμα και από τους γονείς στα παιδιά.


Πηγή: www.capitalhealth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: